Prazen grob

Aleluja! Tretji dan po Jezusovi smrti žene pristopijo k njegovemu grobu in z začudenjem ugotovijo, da je prazen. Jezus je vstal zato, ker želi vstopiti v naša srca. Naj mogočni …