Zastave leto usmiljenja

Izdelovalec zastav za sveto leto usmiljenja

040203463
Marjan Klinar