Prazen grob

Aleluja! Tretji dan po Jezusovi smrti žene pristopijo k njegovemu grobu in z začudenjem ugotovijo, da je prazen. Jezus je vstal zato, ker želi vstopiti v naša srca. Naj mogočni …

Kdo je ta?

Na današnjo cvetno nedeljo nas Marko Čižman vabi, da razmislimo, kako trdni so temelji, na katerih gradimo naše življenje. Jezus je že v času svojega bivanja na zemlji ljudem postavil …