39. Kako Bog želi, da posreduješ?

#deliJezusa
#shareJesus