38. Dovoli, da ti umije noge

#deliJezusa
#shareJesus